Apple zjistil, že některé přístroje iPhone 6s a iPhone 6s Plus se z důvodu poruchy součástky nemusí zapnout. Problém se týká pouze zařízení z omezeného rozsahu sériových čísel, která byla vyrobena od října 2018 do srpna 2019.

Pokud se domníváte, že se tento problém týká vašeho zařízení, pomocí nástroje na kontrolu sériového čísla dole si zkontrolujte, jestli máte nárok na bezplatnou opravu svého iPhonu 6s nebo iPhonu 6s Plus. https://support.apple.com/cs-cz/iphone-6s-6s-plus-no-power-issues-program

Sériové číslo najdete snadno. Podívejte se, jak na to.

Poznámka: Na žádné jiné modely iPhonu se tento program nevztahuje.

Průběh servisu

Najděte si autorizovaného poskytovatele servisu Apple, u kterého servis iPhonu 6s nebo iPhonu 6s Plus necháte provést. Před zahájením servisu bude váš iPhone prověřen, jestli se na něj tento program vztahuje.

Pokud máte otázky nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na podporu Apple.

Před odevzdáním k servisu svůj iPhone zazálohujte do iTunes nebo na iCloud. Přečtěte si o přípravě iPhonu na servis.

Pokud má váš iPhone jakékoli poškození, které dokončení opravy znemožňuje, například prasklou obrazovku, je potřeba nejprve vyřešit tento problém. V některých případech může být tato další oprava zpoplatněná.

Další informace

Apple může servis omezit jen na zemi nebo oblast, ve které byl produkt původně zakoupen. V případě iPhonů 6s a iPhonů 6s Plus zakoupených ve členských zemích EHP je servis k dispozici i v ostatních zemích EHP.

Pokud jste přesvědčeni, že se tento problém týkal vašeho iPhonu 6s nebo iPhonu 6s Plus a vy jste za servis zařízení zaplatili, můžete Apple požádat o refundaci.

Tento celosvětový program společnosti Apple neprodlužuje standardní záruku na iPhone 6s a iPhone 6s Plus. Na vaše práva vyplývající ze zákona na ochranu spotřebitele nemá tento program vliv.

Tento program se vztahuje na dotčená zařízení iPhone 6s a iPhone 6s Plus po dobu dvou let od prvního maloobchodního prodeje daného přístroje.